Za svako pitanje stojimo na raspolaganju: +385 1 5530 386

“Stari” naračasti znakovi opasnosti vrijede do 01.06.2017.

  atomium   Stu 14, 2016   Blog   0 Comment

Zašto je važan 01.06.2017.?

Zato jer prema uredbi 1272/2008 ističe rok i onda svi “stari” narančasti znakovi opasnosti moraju biti zamijenjeni “novim” piktogramima opasnosti.

image003                    image004

Napominjemo da se u Republici Hrvatskoj  od 1. srpnja 2013. godine izravno primjenjuje Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006, sa svim izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu: Uredba 1272/2008).

Člankom 61. stavkom 1. podstavkom 1. Uredbe 1272/2008 propisano je prijelazno razdoblje za smjese prema kojem se smjese do 1. lipnja 2015. godine razvrstavaju, označuju i pakiraju po starom sustavu odnosno prema Pravilniku o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (»Narodne novine« broj 23/08, 64/09, 113/10 i 63/12).

Nadalje, stavkom 4. podstavkom 1. istoga članka propisana je iznimka prema kojoj smjese koje su razvrstane, označene i zapakirane po starom sustavu odnosno Pravilniku o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (»Narodne novine« broj 23/08, 64/09, 113/10 i 63/12) i koje su stavljene na tržište prije 1. lipnja 2015. nije potrebno ponovno označiti i prepakirati u skladu s Uredbom 1272/2008 do  1. lipnja 2017. godine.

Detaljnije naravno i na webu sanitarne inspekcije:

https://zdravlje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1297/sanitarna-inspekcija/kemikalije-i-biocidni-pripravci-1357/1357

Comments are closed.

 • Atomium

  Želite biti sigurni da ste u skladu sa zakonom? Mi znamo što je potrebno. Iza nas je osamnaestogodišnje iskustvo na područjima uvoza, prometa, skladištenja i uporabe kemikalija.

 • Od svibnja 2018. godine na snagu je stupio novi propis GDPR o zaštiti osobnih podataka koji štiti osobne podatke korisnika, klijenata i zaposlenika naše tvrtke.

  Sigurnost i povjerljivost Vaših osobnih podataka (prema Općoj uredbi o zaštiti podataka 2018.) s naše je strane zajamčena

 • Kontakt informacije

  • Adresa: Kovinska 4a, Zagreb
  • Mobitel: 091 / 769 - 9903
  • E-mail: natasa.sedlar@atomium.hr, natalija.devetak@atomium.hr
 • Potražite nas na karti