Za svako pitanje stojimo na raspolaganju: +385 1 5530 386

PREGLED SKLADIŠTA

PREGLED SKLADIŠTA I POSLOVANJA S KEMIKALIJAMA

Pregledavamo STL-ove, deklaracije, upute, piktograme, dokumentaciju o kemijskim proizvodima, provjeravamo stanje na skladištu kemikalija te usklađujemo s obvezama prema Sanitarnoj inspekciji.
 
Izrađujemo detaljne izvještaje o izgledu, opremi, edukaciji djelatnika prema postojećim obavezama. Izrađujemo očevidnike o kemikalijama.

Savjetujemo djelatnike na skladištu, u nabavi, proizvodnji, prodaji, zaštiti na radu i osiguranju kvalitete o obvezama REACH brojeva i CLP notifikaciji.

Postali ste Odgovorna osoba za kemikalije?
 
Možemo Vas naučiti sve o odgovornostima i pravima koje nosi to radno mjesto.

Čl.3. Zakon o kemikalijama NN18/13:

1. Kemikalije su tvari i smjese.

14. Kemikalije u općoj uporabi su tvari i smjese različite namjene koje se stavljaju na tržište, a ne zna se njihov krajnji kupac ili korisnik, te mogućnost njihove kupnje i korištenje, a nisu ograničene niti količinski, niti nekim posebnim zahtjevima u odnosu na krajnjeg korisnika, odnosno kupca.

Čl.3. Zakon o kemikalijama NN18/13:

Što su opasne kemikalije?

Ttvari i pripravci koji ispunjavaju kriterije za fizikalne opasnosti, opasnosti za zdravlje ili okoliš utvrđene Direktivom 67/548/EEZ i Direktivom 1999/45/EZ,

tvari i smjese koje ispunjavaju kriterije za fizikalne opasnosti, opasnosti za zdravlje ili okoliš utvrđene u 2. – 5. dijelu Priloga I. Uredbe (EZ) br. 1272/2008.

STL ne treba za sljedeće grupe proizvoda:

čl. 4 Zakona o kemikalijama NN18/13

 • Humani i veterinarski medicinski proizvodi
 • Kozmetički proizvodi
 • Medicinski uređaji
 • Hrana i hranjiva (aditivi,  začini, životinjska hrana)
 • Radioaktine tvari
 • Tvari pod carinskim nadzorom
 • Neizolirane intermedijare
 • Proizvode u transportu
 • Tvari i smjese za znastveno istraživanje i nadzor – uz uvjet registracije znanstveno-istraživačke djelatnosti – do 100kng godišnje (čl. 5. Zakona o provedbi uredbe REACH NN53/08)
 • Otpad
 • Kemikalije koje se koriste u obrambene svrhe
 • Eksplozivne tvari
 • Mineralna gnojiva
 • Droge

Zašto su ti proizvodi regulirani drugim zakonima.

Proizvod može “ući” u više grupa obzirom na uporabu, sastav i svojstva.

Zakon o kemikalijama NN18/13

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

3. STL za kemikalije nije ispunjen na način propisan Uredbom (EZ) br.1907/2006 (članak 8.stavak 1)

4. ne dostavi STL za kemikalije prije prvog stavljanja kemikalije na tržište RH u elektroničkom obliku u HZTA

5. naljepnica na pakiranju kemikalije nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 (članak 8. Stavak 3)

 

 

 

Comments are closed.

 • Atomium

  Želite biti sigurni da ste u skladu sa zakonom? Mi znamo što je potrebno. Iza nas je osamnaestogodišnje iskustvo na područjima uvoza, prometa, skladištenja i uporabe kemikalija.

 • Od svibnja 2018. godine na snagu je stupio novi propis GDPR o zaštiti osobnih podataka koji štiti osobne podatke korisnika, klijenata i zaposlenika naše tvrtke.

  Sigurnost i povjerljivost Vaših osobnih podataka (prema Općoj uredbi o zaštiti podataka 2018.) s naše je strane zajamčena

 • Kontakt informacije

  • Adresa: Kovinska 4a, Zagreb
  • Mobitel: 091 / 769 - 9903
  • E-mail: natasa.sedlar@atomium.hr, natalija.devetak@atomium.hr
 • Potražite nas na karti