For each question, we are at your disposal: +385 1 5530 386

SVHC tvari / SCIP baza

Traže Vas izjavu o SVHC tvarima u proizvodu?

Proizvođači, uvoznici i distributeri proizvoda koji sadrže više od 0,1% (w/w) tvari zabrinjavajućih svojstava koje se nalaze na kandidat listi za autorizaciju, dužni su su se uskladiti s ovim člankom i osigurati korisnicima podatke za sigurno korištenje.

Potrebno je da od svih svojih dobavljača/proizvođača sirovina tražite navedene podatke u formi izjava, te ih dalje distribuirate na zahtjev svojim kupcima/potrošačima.

Potrebno je da u ime vase tvrtke izjavite da u proizvodnom procesu jesu /nisu namjerno korištene SVHC tvari u udjelu <>=0,1%, te da redovito kontrolirate koje su to tvari na ECHA kandidat listi.

Izjavite da ispitujete ili ne ispitujete svoje proizvode laboratorijski na te tvari, te da poznavanjem vaših sirovina, kemijskih reakcija i procesa proizvodnje očekujete / ne očekujete njihovu prisutnosu >=0,1% u vašem proizvodu.

Što su SVHC tvari?

SVHC tvari:

Posebno zabrinjavajuće tvari

Tvari koje mogu ozbiljno utjecati na ljudsko zdravlje i okoliš identificiraju se kao tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC). Radi se primarnim tvarima koje su kancerogene, mutagene ili toksične za reprodukciju te tvarima s postojanim, bioakumulativnim i toksičnim (PBT) karakteristikama. Ostale jednako zabrinjavajuće tvari uključuju, primjerice, kemikalije koje ometaju rad endokrinog sustava.

Nakon što se tvar u EU-u službeno identificira kao popis zabrinjavajuća, stavlja se na popis predloženih tvari. Taj popis potrošače i industriju upućuje na kemikalije utvrđene kao SVHC.

Kompanije koje proizvode ili uvoze proizvode koji sadrže ovakve tvari u koncentraciji većoj od 0,1% mase proizvoda, podliježu zakonskim obvezama. Obvezne su primatelje proizvoda informirati o prisutnosti tvari te o načinima njene sigurne uporabe. Također moraju dostaviti informacije na zahtjev potrošača.

Popis SVHC tvari

Popis predloženih tvari objavljuje ECHA i ažurira ga svakih šest mjeseci, te neprestano raste.


Obveza obavješćivanja ECHA-e u skladu s Okvirnom direktivom o otpadu (baza podataka SCIP)

Dobavljači s područja EU-a koji opskrbljuju proizvodima koji sadržavaju tvari s popisa predloženih tvari u koncentraciji iznad 0,1 % masenog udjela moraju ECHA-i dostaviti informacije o tim proizvodima prilikom njihova stavljanja na tržište EU-a. Te će se informacije objaviti u bazi podataka SCIP koja je uspostavljena Okvirnom direktivom o otpadu. Time se osigurava da su informacije o proizvodima koji sadržavaju tvari s popisa predloženih tvari dostupne subjektima za gospodarenje otpadom i potrošačima.

Trebate pomoć/savjetovanje/edukaciju o SVHC tvarima?


Kontaktirajte nas.

Comments are closed.

 • Atomium

  Do you want to be sure that you are following the law? We know what you need. We have a decade of experience in the areas of import, transport, storage and use of chemicals.

 • (Hrvatski) Od svibnja 2018. godine na snagu je stupio novi propis GDPR o zaštiti osobnih podataka koji štiti osobne podatke korisnika, klijenata i zaposlenika naše tvrtke.

  Sigurnost i povjerljivost Vaših osobnih podataka (prema Općoj uredbi o zaštiti podataka 2018.) s naše je strane zajamčena

 • Contact information

  • Address: Ibler Square 9, Zagreb
   (5th floor, room 119)
  • Mobile: 091 / 769 - 9903
  • E-mail: natasa.sedlar@atomium.hr, natalija.devetak@atomium.hr
 • Find us on the map