For each question, we are at your disposal: +385 1 5530 386

(Hrvatski) PCN/UFI

Što je PCN notifikacija?

Prepisivanje podataka iz STL-a u ECHA bazu podataka.
Za one koji žele sami:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/hr/poison-centres-notification-format

Što je UFI?

16-ero znamenkasti kod koji je obavezan na naljepnici Vašeg proizvoda, a neophodan pri PCN notifikaciji.
Ako trebate pomoć, kontaktirajte nas!
Možemo napraviti za Vas ili Vas naučiti kako se PCN notificira.

Zašto se PCN notificira?

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1272/2008

Članak 7.a

Uvoznici i daljnji korisnici koji na tržište stavljaju smjese razvrstane kao opasne na temelju njihovih učinaka na zdravlje ljudi ili fizikalnih učinaka obvezni su informacije o smjesama dostavljati na način i u rokovima propisanim Prilogom VIII. Uredbe 1272/2008/EZ.

Informacije o smjesama iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se elektroničkim putem na hrvatskom ili engleskom jeziku Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo putem centraliziranog portala Europske agencije za kemikalije (PCN portal).

Informacije o smjesama iz stavka 1. ovoga članka Hrvatski zavod za javno zdravstvo bez odgode stavlja na raspolaganje Centru za kontrolu otrovanja Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada (u daljnjem tekstu: Centar za kontrolu otrovanja).

Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Centar za kontrolu otrovanja informacije o smjesama iz stavka 1. ovoga članka mogu koristiti samo za formuliranje preventivnih i kurativnih mjera u vezi s liječničkim upitima, posebno u hitnim slučajevima, te za provedbu statističkih analiza  radi utvrđivanja potrebe poboljšanja mjera upravljanja rizikom.

Comments are closed.

 • Atomium

  Do you want to be sure that you are following the law? We know what you need. We have a decade of experience in the areas of import, transport, storage and use of chemicals.

 • (Hrvatski) Od svibnja 2018. godine na snagu je stupio novi propis GDPR o zaštiti osobnih podataka koji štiti osobne podatke korisnika, klijenata i zaposlenika naše tvrtke.

  Sigurnost i povjerljivost Vaših osobnih podataka (prema Općoj uredbi o zaštiti podataka 2018.) s naše je strane zajamčena

 • Contact information

  • Address: Ibler Square 9, Zagreb
   (5th floor, room 119)
  • Mobile: 091 / 769 - 9903
  • E-mail: natasa.sedlar@atomium.hr, natalija.devetak@atomium.hr
 • Find us on the map