Za svako pitanje stojimo na raspolaganju: +385 1 5530 386

Blog

UFI, GDPR i ostalo za kemikalije…

 1. najavljuje se primjena obaveznih UFI identifikatora preko dosadašnjih STL-ova za sve kemikalije u EU, primjena počinje od 01.01.2020. postepeno, vrlo općenite informacije možete pronaći na : https://poisoncentres.echa.europa.eu/documents/22284544/22295820/ufi_what_it_means_en.pdf/576a9a82-c352-b5b3-df73-e763da37e559
 2.  

 3. uslijed primjene GDPR uredbe obratite pažnju koju e-mail adresu unosite u točku 1.STL-a. Dosadašnja praksa pisanja e-mail adrese zaposlenika pokazala se nepraktičnom, jer ako/kada zaposlenik napusti vašu tvrtku, njegovo ime i prezime ostaju i dalje javno objavljeni kao kontakt za hitne situacije sa sada bivšom tvrtkom. Nadležni organ za STL, Zavod za toksikologiju, Zagreb objavio je najnoviji naputak koju e-mail adresu upisati u STL, detaljnije pogledajte na www.hzt.hr.
 4.  

 5. Savjetujemo oprez prilikom postupka  slanja STL-ova vase tvrtke na upis u registar HZT-a. Obratite pažnju tko ove dokumente, u čije ime i za čiji trošak, te s kojim podacima, šalje na upis u registar HZT-a, jer će svi podaci biti javno objavljeni, a sve osobne podatke koji se javno objavljuju bez PRIVOLE,  GDPR uredba smatra nesukladnim. Važno, ukoliko želite izmijeniti podatak u već objavljenom STL-u o e-mail adresi za kontakt navedenoj u točki 1., HZT će korekciju u registru provesti bez  naknade.

 
Ukoliko su Vam naše informacije o kemikalijama zanimljive, te ih i dalje želite besplatno primati na vaš e-mail, pošaljite nam s vaše e-mail adrese poruku sa naslovom ili sadržajem INFO na info@atomium.hr.

  pkrajacic   Lip 28, 2018   Blog   0 Comment   Read More

KAKO PROVJERITI STANJE S KEMIKALIJAMA U TVRTKI?

KAKO PROVJERITI STANJE S KEMIKALIJAMA U TVRTKI?

Da li za sve sirovine / gotove proizvode imate STL?

Da li Vam je taj STL dužan dati dobavljač iz RH ili Vaša firma mora provesti upis STL-a u registar HZT-a?

Da li su STL-ovi isključivo po CLP-u (ne stariji od 11.mj.2011./ 05.mj.2016.)?

Da li za sve STL-ove imate važeće naljepnice i upute?

Da li su naljepnice na proizvodu? (DA LI STE PRELIJEPILI-UKLONILI STARE ZNAKOVE OPASNOSTI)

Da li su upute na dohvat ruke svim djelatnicima u laboratoriju/skladištu/proizvodnji/transportu?

Da li za proizvodnju i uvoz/unos na dnevnoj bazi (po nastanku promjene) vodite očevidnike?

Da li ste poslali zbirni očevidnik za prošlu godinu na HZT?

Da li se nešto promijenilo prema novom Pravilniku NN 99/13, 157/13, 122/14 o uvjetima za skladište, djelatnike, zaštitnu opremu obzirom na Vaše poslovanje?

Da li je djelatnost koju Vaša firma obavlja upisana u sudski registar?

Da li svi djelatnici imaju važeća uvjerenja o položenoj edukaciji na HZT-u?

Da li svi djelatnici idu na redovne zdravstvene preglede?

Da li ste biocid prijavili u registar MZ?

Ako uvozite čiste tvari da li imaju REACH broj (količina?)?

 

Prije nego pošaljete direktoru, isprintajte:

Zakon o kemikalijama  NN18/13:

čl. 26.

čl. 27.

čl.28.

 

Novčana kazna od 50.000-100.000kn za pravnu osobu

Novčana kazna od 10.000-15.000kn za odgovornu osobu u pravnoj osobi

Novčanom kaznom od 10.000-15.000kn za fizičku osobu

I detaljno pročitajte, da biste mogli prezentirati…..

  pkrajacic   Lip 13, 2017   Blog   0 Comment   Read More

Ispravne korekcije STL-a

Za sve koji sami izrađuju STL-ove:

Točka 15. u hrvatskom STL-u, prema aktualnim izmjenama hrvatskih zakona treba sadržavati slijedeće podatke:

Nacionalna regulativa: Zakon o kemikalijama NN18/13, Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima NN13/09, NN75/13, Uredba (EZ) br. 1907/2006 i 1272/2008, Zakon o prijevozu opasnih tvari NN79/07, nacionalna regulativa o održivom gospodarenju otpadom.

A prema tome treba korigirati i oznaku P501 u točki 2., detaljnije na https://atomium.hr/uvijek-p501-u-stl/

Te također točku 13. vezano za regulativu odlaganja otada.

Ako se u točki 8. navode norme, one moraju biti hrvatske, te pripaziti da su navedene i u ostatku STL-a.

Ako Vam je sve ovo previše, možete prepustiti nama…
Imamo 17 godina iskustva s dokumentima s kemikalijama.

  pkrajacic   Svi 11, 2017   Blog   0 Comment   Read More

HZT-ov registar STL-ova u novom vizualnom i grafičkom obliku, nudi brojne nove mogućnosti pregleda.

Moguće je pretraživati upisane STL-ove po tvrtkama, imenima proizvoda/kemikalija, datumu upisa…

Za sve spretne u Excelu, dodani CSV format nudi podatke o proizvodu, konkurenciji, svim mogućim dobavljačima određene tvari/proizvoda u RH i stanju na tržištu u samo nekoliko sekundi…

Za detalje pogledajte

http://213.147.97.252/registar-sigurnosno-tehnickih-listova-deklaracija-i-uputa

i kliknite na PONOVNA UPOTREBA INFORMACIJA

Ukoliko Vas pogled na stanje na tržištu malo zabrine, dajemo još nekoliko najčešće traženih informacija:

1.     Kako biste ispunili zakonske obaveze prema sanitarnoj inspekciji RH, da li možete unajmiti Savjetnika za kemikalije ili morate imati zaposlenu Odgovornu osobu za kemikalije?

Sve ovisi o opasnosti i klasifikaciji proizvoda kojima prometuje Vaša tvrtka.

Ukoliko nemate opasne kemikalije, niste dužni imati ni jednu od gore navedenih funkcija.

 Ukoliko su vaši proizvodi razvrstani prema čl.1. Pravilnika koji određuje OPASNE kemikalije NN122/14, tada MORATE imati zaposlenu na neodređeno vrijeme Odgovornu osobu za kemikalije.

Ali nije propisano da to mora biti puno radno vrijeme. Ističemo , Odgovornu osobu za kemikalije ne možete nikako unajmiti, već morate imati zaposlenu. – uvjet za dobivanje odobrenja za djelatnost od sanitarne inspekcije RH, jest prijava na mirovinsko i zdravstveno te osobe

2.     Kako biste ispunili zakonske obaveze prema inspekciji prometa RH, da li možete unajmiti Sigurnosnog savjetnika za ADR/RID ili ga morate imati zaposlenog?

Ukoliko su Vaši proizvodi u točki 14.STL-a razvrstani kao tvar opasna u prijevozu, morate imenovati Sigurnosnog savjetnika za ADR/RID, koji može biti i vanjski suradnik ili zaposlenik Vaše tvrtke.

Više na www.atomium.hr/adr/ 

Ukoliko imate još pitanja na ovu temu, slobodno nas kontaktirajte.

 

Imamo 17 godina iskustva u regulativi o kemikalijama i preko 700 klijenata u RH…

Na kraju, uvijek ističemo da ne postoji tvrtka u kojoj je apsolutno sve po zakonu, jer se i zakoni neprestano mijenjaju…

 

  pkrajacic   Ožu 03, 2017   Blog   0 Comment   Read More

“Stari” naračasti znakovi opasnosti vrijede do 01.06.2017.

Zašto je važan 01.06.2017.?

Zato jer prema uredbi 1272/2008 ističe rok i onda svi “stari” narančasti znakovi opasnosti moraju biti zamijenjeni “novim” piktogramima opasnosti.

image003                    image004

Napominjemo da se u Republici Hrvatskoj  od 1. srpnja 2013. godine izravno primjenjuje Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006, sa svim izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu: Uredba 1272/2008).

Člankom 61. stavkom 1. podstavkom 1. Uredbe 1272/2008 propisano je prijelazno razdoblje za smjese prema kojem se smjese do 1. lipnja 2015. godine razvrstavaju, označuju i pakiraju po starom sustavu odnosno prema Pravilniku o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (»Narodne novine« broj 23/08, 64/09, 113/10 i 63/12).

Nadalje, stavkom 4. podstavkom 1. istoga članka propisana je iznimka prema kojoj smjese koje su razvrstane, označene i zapakirane po starom sustavu odnosno Pravilniku o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (»Narodne novine« broj 23/08, 64/09, 113/10 i 63/12) i koje su stavljene na tržište prije 1. lipnja 2015. nije potrebno ponovno označiti i prepakirati u skladu s Uredbom 1272/2008 do  1. lipnja 2017. godine.

Detaljnije naravno i na webu sanitarne inspekcije:

https://zdravlje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1297/sanitarna-inspekcija/kemikalije-i-biocidni-pripravci-1357/1357

  atomium   Stu 14, 2016   Blog   0 Comment   Read More

INSPEKCIJSKI NADZOR

Znate li da u slučaju najave/pojave bilo koje inspekcije RH u Vašoj tvrtki imate pravo pozvati svog branitelja i imate pravo dobiti besplatnog branitelja s liste dežurnih branitelja RH?

U tom je slučaju inspekcija dužna pričekati 2 sata dok ne stigne Vaš branitelj.

Jeste li to iskoristili? 

Sve prema čl.158, Prekršajni zakon NN 110/15, na snazi od 21.10.2015.

(6) Prikupljajući obavijesti ovlaštena osoba tijela državne uprave, kada postupa u okviru svoje nadležnosti za provođenje nadzora, mogu osobu ispitati u svojstvu osumnjičenika, sukladno odredbama ovoga Zakona o ispitivanju okrivljenika u prekršajnom postupku. Pri tome ga moraju upozoriti da ima pravo uzeti branitelja koji može biti nazočan njegovu ispitivanju. Ako okrivljenik odmah ne uzme branitelja ili ako ne odluči iskazivati bez branitelja, tijela državne uprave će zastati s ispitivanjem do 2 sata da bi osumnjičenik mogao uzeti si branitelja kojeg sam odabere ili s liste dežurnih odvjetnika.

Usavršite svoja znanja da biste korektno obavljali svoj posao, educirajte se o svojim pravima i o obavezama Vaše tvrtke!

Pratite promjene u zakonodavstvu. 

Nudimo edukacije/savjetovanje u domeni kemikalija i tvari opasnih u prijevozu, radionice na temu ispunjavanja očevidnika za kemikalije:

ZA SVE TVRTKE KOJE SE MORAJU USKLADITI S EU ZAKONODAVSTVOM O KEMIKALIJAMA

17.11.2016. – jednodnevni seminar REACH/CLP/STL

Cilj je da svaki polaznik dobije najnovije informacije o obavezama s kemikalijama u HR i EU.

 

ZA SVE KOJI ŽELE SAMI RADITI STL

25.11.2016. – jednodnevna radionica za izradu STL-ova

Cilj je da u jednom danu naučite samostalno izraditi STL, deklaraciju i uputu.

 

ZA SVE KOJI SE MUČE S BIOCIDIMA

06.12.2016. – poludnevni seminar BIOCIDI

Cilj je da svaki polaznik zna kako raspoznati što je biocid i kako ga pravilno registrirati u RH, te po što nižoj cijeni.

 

ZA POČETNIKE S KEMIKALIJAMA

29.11.2016. – jednodnevni seminar Odgovorna osoba za kemikalije

Cilj je da svaki polaznik nakon seminara zna što treba sutra na radnom mjestu učiniti vezano za kemikalije, a da njegova tvrtka bude u skladu sa zakonom.

 

Na svim seminarima trudimo se imati interaktivnu atmosferu i 100% uključiti svakog sudionika u rad.

inspekcijski-nadzor

  atomium   Stu 09, 2016   Blog   0 Comment   Read More

Sigurnosni savjetnik za ADR/RID

Sigurnosni savjetnik za ADR/RID

Na što vas obavezuje točka 14. STL-a vašeg kemijskog proizvoda?

Prednost je ako točku 14.STL-a za vaš proizvod ispisuje Sigurnosni savjetnik za ADR/RID, jer tako možete smanjiti i do 30% troškove prijevoza i moguće obaveze prema prometnoj inspekciji

Iz uredbe CLP 1272/2008 podaci za prijevoz:
14.1. UN broj
Navodi se UN broj (tj. četveroznamenkasti identifikacijski broj tvari, smjese ili proizvoda sa slovima ‚UN’ na
početku) iz Oglednih propisa UN-a.
14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u
Navodi se pravilno otpremno ime iz Oglednih propisa UN-a, osim ako je ono navedeno kao identifikacijska
oznaka proizvoda u pododjeljku 1.1.
14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu
Navodi se razred opasnosti pri prijevozu (i dodatni rizici) koji se dodjeljuje tvarima ili smjesama s obzirom
na glavnu opasnost koju predstavljaju u skladu s Oglednim propisima UN-a.
14.4. Skupina pakiranja
Prema potrebi navodi se broj skupine pakiranja iz Oglednih propisa UN-a. Broj skupine pakiranja dodjeljuje
se određenim tvarima u skladu s njihovim stupnjem opasnosti.
14.5. Opasnosti za okoliš
Navodi se je li tvar ili smjesa opasna za okoliš u skladu s kriterijima iz Oglednih propisa UN-a (prema
Kodeksu IMDG, ADR-u, RID-u i ADN-u) i/ili zagađuje more u skladu s Kodeksom IMDG. Ako je tvar ili
smjesa odobrena za prijevoz ili namijenjena prijevozu unutarnjim plovnim putovima u tankerima, tada se
navodi je li u tankerima opasna za okoliš samo u skladu s ADN-om.

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika
U vezi s prijevozom ili prenošenjem tvari ili smjese unutar vlastitog prostora korisnika i izvan njega, pružaju
se informacije o svim posebnim mjerama opreza kojih se korisnik mora ili bi se trebao pridržavati ili s
kojima mora biti upoznat.

14.7. Prijevoz u razlivenom stanju u skladu s Prilogom II. Konvenciji MARPOL i Kodeksom IBC
Ovaj se pododjeljak primjenjuje samo ako je teret namijenjen prijevozu u razlivenom stanju u skladu sa
sljedećim instrumentima Međunarodne pomorske organizacije (IMO): Prilogom II. MARPOL-u i Kodeksom
IBC.

Navodi se naziv proizvoda (ako se razlikuje od naziva navedenog u pododjeljku 1.1.) kako se zahtijeva u
otpremnom dokumentu i koji odgovara nazivu koji se koristi u popisu naziva proizvoda iz poglavlja 17.
ili 18. Kodeksa IBC ili u najnovijem izdanju Okružnice Odbora za zaštitu morskog okoliša IMO-a (MEPC).2/
Okružnica (). Navode se propisana vrsta broda i kategorija zagađenja.

Ako se ne možete snaći u STL-ovima, mi ćemo ih pregledati i dovesti u red za tjedan dana.

Mi smo tvrtka za izradu STL-ova i BESPLATNI SAVJETNIK za sve naše klijente u području REACH-a, CLP-a i Zakona o kemikalijama.

Pregledavamo STL-ove, deklaracije, upute, dokumentaciju o proizvodima, provjeravamo stanje na skladištu kemikalija te usklađujemo s obvezama prema Sanitarnoj inspekciji, savjetujemo djelatnike u nabavi i osiguranju kvalitete o obvezama REACH brojeva i CLP notifikaciji.

  atomium   Ruj 26, 2016   Blog   0 Comment   Read More

Uvijek P501 u STL

P501    Odložiti sadržaj/spremnik u/na …

Prednost postojanja oznake P501 u točki 2. vašeg STL-a je istaknuta Zakonom o održivom gospodarenju otpadom NN94/13, kao i Pravilnikom o ambalaži i otpadnoj ambalaži NN88/15 koji u čl.12. definira označavanje ambalaže.

 Vezano za ambalažu u kojoj  je proizvod pakiran na snazi je Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, NN 88/15 koji pod ZAHTJEVI U PROIZVODNJI, STAVLJANJU NA TRŽIŠTE I UPORABI AMBALAŽE članci 8.-14. govori i o obvezama informiranja krajnjeg korisnika i označavanju ambalaže:

Informiranje krajnjeg korisnika

Članak 12.

Proizvođač je obvezan označavanjem ambalaže te na drugi primjeren način obavješćivati prodavatelja i potrošača o bitnim svojstvima proizvoda i njegove ambalaže glede opasnih i štetnih tvari koje sadrže te o načinu postupanja s proizvodom i ambalažom kada postanu otpad.

Označavanje ambalaže

Članak 13.

(1) Proizvođač je obvezan na vlastiti trošak označiti ambalažu proizvoda koje stavlja na tržište na području Republike Hrvatske brojčanom oznakom i oznakom kratice ambalažnog materijala, oznakom za recikliranje i GTIN oznakom.

(2) Proizvođač pića koji na tržište stavlja ambalažu od pića obuhvaćenu sustavom povratne naknade obvezan je takvu ambalažu označiti na način iz stavka 1. ovoga članka te oznakom sustava povratne naknade.

(3) Proizvođač koji na tržište stavlja povratnu (višekratnu) ambalažu obvezan je takvu ambalažu označiti na način iz stavka 1. ovoga članka i oznakom za povratnu ambalažu.

(4) Oznake iz stavaka 1., 2., i 3. ovoga članka moraju biti stavljene na samu ambalažu, naljepnicu, deklaraciju ili na etiketu pričvršćenu na ambalažu. Oznake moraju biti jasno vidljive, dobro čitljive te trajne i izdržljive čak i nakon otvaranja ambalaže.

(5) Oznake iz stavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka i uvjeti označavanja određeni su u Prilogu VI. ovog Pravilnika.

(6) Proizvođač koji stavlja na tržište na području Republike Hrvatske proizvode u ambalaži od kojih nastaje otpadna ambalaža koja je opasni otpad obvezan je takvu ambalažu označiti sukladno propisu kojim se uređuje razvrstavanje, označavanje i pakiranje tvari i smjesa. 

Čl.42

(6) Proizvođač proizvoda dužan je označavanjem obavještavati potrošača o bitnim svojstvima proizvoda i ambalaže glede opasnih i onečišćujućih tvari koje oni sadrže, te o načinu gospodarenja s proizvodom i ambalažom kada postanu otpad na način propisan propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.

(7) Proizvođač proizvoda od kojeg nastaje posebna kategorija otpada, dužan je sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada, kupcu i/ili korisniku proizvoda osigurati:

 1. mogućnost povrata uporabljenog proizvoda i/ili ambalaže,
 2. mogućnost zaprimanja otpada nastalog od te vrste proizvoda,
 3. informaciju u kojoj je mjeri proizvod moguće ponovo koristiti i reciklirati 

PREKRŠAJNE ODREDBE 

Članak 167.

 Novčanom kaznom u iznosu od 300.000,00 do 700.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:

 1. je proizvođač proizvoda koji stavi na tržište proizvode i ambalažu koje sadrži materijale i opasne tvari u količinama i/ili koncentracijama koje bi mogle nepovoljno utjecati na zdravlje ljudi i/ili okoliš, a time ne može ugroziti životinje, bilje ili gljive u znatnoj mjeri ili na širme području ili ne može ugroziti život ili zdravlje ljudi (članak 42. stavak 5.), 
 1. je proizvođač koji ne označava i ne obavještava potrošača o bitnim svojstvima proizvoda i ambalaže glede opasnih i onečišćujućih tvari koje oni sadrže te o načinu gospodarenja s proizvodom i ambalažom kada postanu otpad na način propisan propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada (članak 42. stavak 6.),

 

Ako se ne možete snaći u STL-ovima, mi ćemo ih pregledati i dovesti u red za tjedan dana. 

Mi smo tvrtka za izradu STL-ova i BESPLATNI SAVJETNIK za sve naše klijente u području REACH-a, CLP-a i Zakona o kemikalijama.

Pregledavamo STL-ove, deklaracije, upute, dokumentaciju o proizvodima, provjeravamo stanje na skladištu kemikalija te usklađujemo s obvezama prema Sanitarnoj inspekciji, savjetujemo djelatnike u nabavi i osiguranju kvalitete o obvezama REACH brojeva i CLP notifikaciji.

 

 

 

  atomium   Ruj 06, 2016   Blog   0 Comment   Read More

OPASNE KEMIKALIJE

 Koje su OPASNE KEMIKALIJE?

Sve definirane čl.1., NN122/14.

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PROIZVODNJE, STAVLJANJA NA TRŽIŠTE I KORIŠTENJA OPASNIH KEMIKALIJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se posebni uvjeti koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost proizvodnje, stavljanja na tržište (prodaja na veliko i prodaja na malo) i korištenja opasnih kemikalija označenih kao: vrlo otrovne kemikalije; otrovne kemikalije; štetne kemikalije; nagrizajuće kemikalije; karcinogene kemikalije 1., 2. i 3. kategorije; mutagene kemikalije 1., 2. i 3. kategorije i reproduktivno toksične kemikalije 1., 2. i 3. kategorije, odnosno kemikalije koje se razvrstavaju u jednu od sljedećih kategorija opasnosti: akutna toksičnost 1., 2., 3. i 4. kategorije; nagrizajuće za kožu 1. kategorije, potkategorija 1.A, 1.B i 1.C; preosjetljivost dišnih putova 1. kategorije i podkategorija 1.A i 1.B; mutagenost 1.A, 1.B i 2. kategorije; karcinogenost 1.A, 1.B i 2. kategorije; reproduktivna toksičnost 1.A, 1.B i 2. kategorije; specifična toksičnost za ciljane organe – jednokratno izlaganje 1. i 2. kategorije; specifična toksičnost za ciljane organe – ponavljano izlaganje 1. i 2. kategorije i aspiracijska toksičnost 1. kategorije.

Ukoliko Vaša tvrtka prometuje kemikalijama označenima kao u čl.1.gore navedenog Pravilnika, potrebno je slijediti upute Sanitarne inspekcije, koje navodimo dolje.

large 

Ukoliko ste odradili pregled sanitarne inspekcije unazad godinu dana i imate Rješenje za ovu djelatnost izdanu prema Zakonu o kemikalijama NN18/13, kod Vas je sve ok.

 Ako se ne možete snaći u ovome, pozovite nas u pregled skladišta i možemo sve dovesti u red za tjedan dana.

UPUTE ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

zahtjev se podnosi Službi državne sanitarne inspekcije
 • prometa opasnih kemikalija na veliko i/ili
 1. proizvodnje opasnih kemikalija i/ili
 2. korištenje vrlo otrovnih kemikalija
 3. obavljanje djelatnosti DDD

adrese se nalaze na kraju upute!

zahtjev se podnosi Službi županijske sanitarne inspekcije
 • promet opasnih kemikalija na malo i/ili
 1. korištenje opasnih kemikalija i/ili
 2. korištenje vrlo otrovnih kemikalija –

fizičke osobe (zlatari i galvanizacije)

U zahtjevu je potrebno navesti naziv i sjedište podnositelja zahtjeva te kontakt podatke (telefon/mobitel, adresa elektroničke pošte). Potrebno je opisati namjenu kemikalija te navesti oznake opasnosti koju proizvodi nose.

SLUŽBA DRŽAVNE SANITARNE INSPEKCIJE

Zahtjevu za obavljanje djelatnosti pod a), b) i c)  je potrebno priložiti:

 1. izvod iz registra trgovačkog suda za trgovačko društvo/ iz obrtnog registra za fizičku osobu.
 2. dokaz o osnovi prava korištenja skladišnog (proizvodnog) objekta: ugovor o najmu ili dokaz o vlasništvu (kupoprodajni ugovor ili izvadak iz zemljišnih knjiga).
 3. tlocrt skladišta (proizvodnog prostora) za opasne kemikalije, izrađen od ovlaštenog projektanta.
 4. dokaz da je zaposlena osoba odgovarajuće stručne spreme (VSS -ako je potrebna) prema članku 13. Zakona o kemikalijama („Narodne novine“ broj 18/2013) i članku 4. Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija – Narodne novine» br. 99/13, 157/13, 122/14), a pod čijim se nadzorom opasne kemikalije skladište, čuvaju i izdaju: presliku diplome, ugovor o radu na neodređeno vrijeme, prijava na zdravstveno i mirovinsko osiguranje.
 5. odluku trgovačkog društva o imenovanju odgovorne osobe za rad s opasnim kemikalijama.
 6. dokaz da svi zaposlenici koji rade s opasnim kemikalijama imaju stečena posebna znanja o zaštiti od opasnih kemikalija.
 7. ukoliko se radi o proizvodnji opasnih kemikalija potrebno je dostaviti opis proizvodnog postupka te ugovor s ovlaštenim laboratorijem za kontrolu gotovog proizvoda odnosno izjavu o korištenju vlastitog laboratorija.
 8. zdravstvene svjedodžbe (preslike) o obavljenom pregledu kod doktora medicine, specijaliste medicine rada, ciljanom za rad s opasnim kemikalijama;
 9. presliku uplatnice o uplaćenoj upravnoj pristojbi od 250,00 kuna, koja je naplaćena sukladno Tarifi upravnih pristojbi Tar.br.60. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14) u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske, na žiro račun broj: žiro račun broj: HR12 1001005 1863000160, poziv na broj: HR 64 5002 47107 OIB

 

Zahtjevu za obavljanje djelatnosti pod d)  je potrebno priložiti:

dokumentaciju prema članku 14. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (Narodne novine br. 35/07):

– izvod iz registra trgovačkog suda

– rješenje nadležnog tijela za uporabu kemikalija
–izvadak iz zemljišne knjige (dokaz o vlasništvu prostora)

– tlocrt poslovnog prostora i prostorija za skladištenje kemikalija
– dokazi o vlasništvu opreme-računi
– popis radnika koji rade na poslovima DDD (ime, prezime, stručna sprema)
–popis opreme

– presliku uplatnice o uplaćenoj upravnoj pristojbi od 250,00 kuna, koja je naplaćena sukladno Tarifi upravnih pristojbi Tar.br.60. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14) u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske, na žiro račun broj: žiro račun broj: HR12 1001005 1863000160, poziv na broj: HR 64 5002 47107 OIB

SLUŽBA ŽUPANIJSKE SANITARNE INSPEKCIJE

U zahtjevu je potrebno navesti:

– naziv i sjedište podnositelja zahtjeva te kontakt podatke ( ime i prezime osobe, telefon/mobitel, adresa elektroničke pošte);

– naziv i adresu radne jedinice, pogona, radionice, kemijske čistionice, trgovine boja i lakova benzinske postaje i sl. gdje  se  opasne kemikalije koriste ili se obavlja promet na malo.

Zahtjevu za obavljanje djelatnosti pod e), f), g)  je potrebno priložiti:

 1. rješenje trgovačkog suda odnosno izvod iz registra trgovačkog suda za trgovačko društvo/ rješenje o upisu u obrtni registar za fizičku osobu.
 2. dokaz o osnovi prava korištenja objekta u kojem se posluje opasnim kemikalijama: ugovor o najmu ili dokaz o vlasništvu (kupoprodajni ugovor ili izvadak iz zemljišnih knjiga).
 3. tlocrt objekta- poslovnog prostora u kojem se posluje opasnim kemikalijama izrađen od ovlaštenog projektanta.
 4. pravna ili fizička osoba koja koristi ili obavlja promet na malo opasnim kemikalijama iz članka 4. stavka 2. Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija – Narodne novine» br. 99/13, 157/13, 122/14), mora priložiti dokaze o zaposlenosti osobe koja ima završeni preddiplomski i diplomski  sveučilišni studij  ili integrirani  preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz biomedicinskih, prirodoslovnih, biotehničkih ili tehničkih znanosti prema članku 13. Zakona o kemikalijama  („Narodne novine“ broj 18/2013) i članku 4. stavka 2. Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija  – Narodne novine» br. 99/13, 157/13, 122/14) i to: presliku diplome, ugovor o radu na neodređeno vrijeme, prijavu na zdravstveno i mirovinsko osiguranje te odluku direktora ili obrtnika o imenovanju te osobe za odgovornu osobu pod čijim se neposrednim nadzorom opasne kemikalije koriste ili stavljaju na tržište (promet na malo)

ili

ako pravna ili fizička osoba koristi ili obavlja promet na malo opasnim kemikalijama iz članka 3. stavka 2. Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija  – Narodne novine» br. 99/13, 157/13, 122/14), mora zahtjevu priložiti: odluku  direktora ili obrtnika o imenovanju odgovorne osobe za rad s opasnim kemikalijama koja može biti bilo koje stručne spreme i usmjerenja,  potvrdu  o završenom tečaju za neposredne izvršitelje poslova s opasnim kemikalijama, ugovor o radu na neodređeno vrijeme, prijavu na zdravstveno i mirovinsko osiguranje;

 1. uz zahtjev za korištenje opasnih kemikalija priložiti opis tehnološkog postupka iz kojeg će biti vidljiva namjena opasnih kemikalija i oznake opasnosti koju pojedina kemikalija nosi;
 2. uz zahtjev za promet na malo priložiti popis proizvoda koji spadaju u opasne kemikalije sa oznakom opasnosti koju pojedina kemikalija nosi;
 3. dokaz da svi zaposlenici koji rade s opasnim kemikalijama imaju stečena posebna znanja o zaštiti od opasnih kemikalija;
 4. zdravstvene svjedodžbe (preslike) o obavljenom pregledu kod doktora medicine, specijaliste medicine rada, ciljanom za rad s opasnim kemikalijama za sve zaposlenike koji rukuj opasnim kemikalijama;
 5. presliku uplatnice o uplaćenoj upravnoj pristojbi od 250,00 kuna, koja je naplaćena sukladno Tarifi upravnih pristojbi Tar.br.60. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14) u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske, na žiro račun broj: žiro račun broj: HR12 1001005 1863000160, poziv na broj: HR 64 5002 47107 OIB.

 

Adrese za podnošenje zahtjeva:

 1. Zahtjevi za izdavanje odobrenja za proizvodnju/ promet opasnih kemikalija na veliko/ za korištenje vrlo otrovnih kemikalija podnose se Ministarstvu zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju, Služba državne sanitarne inspekcije, Ksaver 200 A, 10000 Zagreb.
 2. Zahtjevi za izdavanje odobrenja za promet opasnih kemikalija na malo / korištenje opasnih kemikalija / korištenje vrlo otrovnih kemikalija za fizičke osobe (npr. galvanizacija-obrtnici, zlatari- obrtnici i sl.) podnose se područnim jedinicama Uprave za sanitarnu inspekciju, Službe za županijsku sanitarnu inspekciju, Ministarstva zdravlja, kako slijedi:
 1. Grad Zagreb –  Odjel za Grad Zagreb, Ksaver 200A, 10000 Zagreb,
 2. Središnja Hrvatska ( Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Sisačko-moslavačka županija i  Karlovačka županija) – Odjel za središnju Hrvatsku – Frana Galovića bb, Krapina
 3. Sjeverozapadna Hrvatska (Koprivničko-križevačka županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Međimurska županija, Varaždinska županija i Virovitičko-podravska županija) – Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku – Nemčićeva 5, Koprivnica
 4. Istočna Hrvatska (Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Brodsko-posavska županija i Požeško-slavonska županija – Odjel za istočnu Hrvatsku – Glagoljaška 27a/III, 32100 Vinkovci,
 5. Istra i Primorje (Istarska županija i Primorsko-goranska županija) – Odjel za Istru i Primorje, Riva 10, 51000 Rijeka,
 6. Sjeverna Dalmacija (Ličko-senjska županija, Zadarska županija i Šibensko-kninska županija) – Odjel za sjevernu Dalmaciju, Josipa Jurja Strossmayera 20,  23000 Zadar,
 7. Južna Dalmacija (Splitsko-dalmatinska županija i Dubrovačko-neretvanska županija) – Odjel za južnu Dalmaciju – Prilaz braće Kaliterne 10, 21000 Split.

Mi smo tvrtka za izradu STL-ova i BESPLATNI SAVJETNIK za sve naše klijente u području REACH-a, CLP-a i Zakona o kemikalijama.

Pregledavamo STL-ove, deklaracije, upute, dokumentaciju o proizvodima, provjeravamo stanje na skladištu kemikalija te usklađujemo s obvezama prema Sanitarnoj inspekciji, savjetujemo djelatnike u nabavi i osiguranju kvalitete o obvezama REACH brojeva i CLP notifikaciji.

  atomium   Kol 23, 2016   Blog   0 Comment   Read More
 • Atomium

  Želite biti sigurni da ste u skladu sa zakonom? Mi znamo što je potrebno. Iza nas je osamnaestogodišnje iskustvo na područjima uvoza, prometa, skladištenja i uporabe kemikalija.

 • Od svibnja 2018. godine na snagu je stupio novi propis GDPR o zaštiti osobnih podataka koji štiti osobne podatke korisnika, klijenata i zaposlenika naše tvrtke.

  Sigurnost i povjerljivost Vaših osobnih podataka (prema Općoj uredbi o zaštiti podataka 2018.) s naše je strane zajamčena

 • Kontakt informacije

  • Adresa: Kovinska 4a, Zagreb
  • Mobitel: 091 / 769 - 9903
  • E-mail: natasa.sedlar@atomium.hr, natalija.devetak@atomium.hr
 • Potražite nas na karti