Za svako pitanje stojimo na raspolaganju: +385 1 5530 386

ADR/RID

PREVOZITE OPASNE TVARI?

Vaši djelatnici vrše utovar/istovar kemijskih proizvoda?

Saznajte da  li morate imenovati ADR sigurnosnog savjetnika!

Smanjite troškove prijevoza za 30%, ne naručujte odmah ADR kamion!

Nakon uvida u operacije Vaše tvrtke povezane s transportom, skladištenjem i manipulacijom opasnim tvarima u prijevozu izdajemo stručno mišljenje da li možete prevoziti u IZUZEĆIMA po ADR/RID-u ili ste u obvezi imenovanja SIGURNOSNOG SAVJETNIKA.

Radimo za Vas excel otpremnice u koje upisujete količine i prevozite izvan okvira ADR obveza.

Zakoni:

Sukladno Europskom sporazumu o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (N.N., br. – Međunarodni ugovori, broj 5/08) i zakonu o prijevozu opasnih tvari N.N. br. 79/07. (članak 28):

Sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem/prebivalištem u Republici Hrvatskoj čija djelatnost obuhvaća prijevoz opasnih tvari cestom, željeznicom ili unutarnjim plovnim putovima, odnosno s tim prijevozom povezano pakiranje, utovar, istovar, punjenje ili pražnjenje, dužne su imenovati najmanje jednog sigurnosnog savjetnika za prijevoz opasnih tvari.

Kazne:

Znate li da je u slučaju neispunjenja navedenih obveza vezanih uz sigurnosnog savjetnika prema Zakonu o prijevozu opasnih tvari (N.N., br. 79/07.) predviđena kazna od 5.000 – 500.000 kn?

U našem timu imamo Natašu Sedlar, mag.chem.ing., kvalificiranog sigurnosnog ADR i RID savjetnika, te svim postojećim i potencijalnim klijentima pružamo savjetovanje i sve informacije o obvezama u prijevozu opasnih tvari u cestovnom i željezničkom prometu.

Kontaktirajte nas

Informiramo vas o svim detaljima i obvezama za prijevoz opasnih tvari.

Comments are closed.

 • Atomium

  Želite biti sigurni da ste u skladu sa zakonom? Mi znamo što je potrebno. Iza nas je osamnaestogodišnje iskustvo na područjima uvoza, prometa, skladištenja i uporabe kemikalija.

 • Od svibnja 2018. godine na snagu je stupio novi propis GDPR o zaštiti osobnih podataka koji štiti osobne podatke korisnika, klijenata i zaposlenika naše tvrtke.

  Sigurnost i povjerljivost Vaših osobnih podataka (prema Općoj uredbi o zaštiti podataka 2018.) s naše je strane zajamčena

 • Kontakt informacije

  • Adresa: Kovinska 4a, Zagreb
  • Mobitel: 091 / 769 - 9903
  • E-mail: natasa.sedlar@atomium.hr, natalija.devetak@atomium.hr
 • Potražite nas na karti